سودای پر سود

آتش به جـــانم می زند حتی خیــــال خـــام تو

آخر به بادم می دهد، این عشق بی فرجام تو 

ناز نگاهت را چو من، با روح و جــــانم می خرم

سودای پر سود است این با نام من، در کام تو 

/ 1 نظر / 22 بازدید
ایمان زمانی

مهندسه شاعر!!!! معرکه اس!!! ایول