شعر

آن امید و آرزو بر باد شد

همچو مرغی کز قفس آزاد شد

 

هرچه شادی بود و آرامش، گذشت

جایش اندوه آمد و بیداد شد

 

هم، بسر شد دوره ی فرّ و شکوه

گوییا این مُلک، دشمن شاد شد

 

عشق از دلهای مان هم رفت، رفت

هیچ تصویرش نماند، از یاد شد

 

نوبت تنهایی و افسردگی

بعد از آن ایّام خوب و شاد شد

 

دوره ی «محمود»ی ات افسوس رفت

دوره ای دیگر، ز نو ایجاد شد

...

 

خودم برای خودم...

 

اما درست میشه همه چی

می دونم

درست میشه

/ 2 نظر / 20 بازدید

آره همه چی درست میشه.همه چیٍٍٍ.همیشه بعد از یه دوره سختی یه دوره شادکامی هم هست.البته در مورد من که تا حالا صدق نکرده.به هر حال خوبه آدم کمی به آینده خوشبین باشه [رویا]

م.و

مطمئن باش که درست میشه... مطمئن باش:)