بازگشت

امروز از سفر سه هفته ای برگشتم...

یک هفته دوبی و یک هفته خصب پیش محبوبه... سفر خوبی بود... آرامش مطلق، خواب منظم، خوراک خوب... برای اولین بار در عمرم ظرف دو هفته 4 کیلو چاق شدم...

امیدوارم به لطف خدا از این به بعد همه چیز خوب پیش بره...

/ 1 نظر / 21 بازدید
سامان

لاله سادات اصل (شیر دختر اهواز) http://sadatasl.ir/