فهو حسبه

هرکس خداوند را در نظر داشته باشد، راهی برای او باز می شود و از جایی که حساب نمی کند روزی خواهد برد؛ و هرکس به او توکل کند، خداوند او را بس است...

این روزهای سخت هم میگذره...

پس چون از رنج و سختی فارغ شدی، عبادت خداوند را به جای آر...

/ 0 نظر / 69 بازدید