بیرون!

آهای آدم هایی که فکر کردین اینجا مثلا یه روزنامه ی فکاهی یا طنزه، میاین و می خونین و تفریح می کنین و می رین، انگار نه انگار که پشت تک تک این حرف ها یه آدم خسته و تنها مونده هست...

همین الان از اینجا برین بیروووووووووووووووووووون و دیگه بر نگردین!

/ 0 نظر / 21 بازدید