ارغوان

شعر تولد ارغوان که فردا یه ساله می شه و به سفارش مادرش مولود خانم سرودم:

آن لعــــل ســـــرخ فـام لب هات ارغـــــوان است
و آن چشم های مستت شیرین و مهربان است
فرخنـــــــــده زاد روزت، ای نوبـــــــهار مولـــــــود
آن نــام پر طنیــــن و زیبـــــات «ارغــوان» است

/ 0 نظر / 20 بازدید