کتاب

دیروز در اوج ناراحتی های روحی و روانی، شروع کردم به یه کار جذاب که مدتهاست توی رویامه... شروع کردم به نوشتن کتابم!

البته هنوز طرح اولیه اس. دارم فعلا روی خلاصه و ساختمونش کار می کنم

/ 2 نظر / 21 بازدید
شراره

خوش به حالت واقعا خوش به حالت اگه حسود بودم حسادت می کردم زیاد خوشحالم خیلی متوقفش نکن محمود

لعیا

چه خبر خوبی