من ایرانم را دوست دارم

گور بابای سیاست و بازی های کثیفش... اما نمی دونم چرا با دیدن تصویر هاشمی رفسنجانی که خودش رو کاندید انتخابات کرده یهو بغضم ترکید... به یاد سهراب و بقیه ی جوونامون افتادم به گمانم...

/ 1 نظر / 33 بازدید
لعیا

[ناراحت]