تنها

راستی چی شد که همه ی آدم هایی که دوستشون داشتم و باهاشون انرژی می گرفتم، دسته جمعی تصمیم گرفتن ترکم کنن؟؟؟... یعنی اینقدر آدم بدی بودم که باید ایییییییییییییییییییینهمه تنها بمونم؟

/ 3 نظر / 21 بازدید
لعیا

تو اصلا آدم بدی نیستی این حرفا رو با خودت هی تکرار نکن

لعیا

تو اصلا آدم بدی نیستی این حرفا رو با خودت هی تکرار نکن

سعید

فقط پیش خودت این فکرا رو میکنی. نه اونی که فکر میکنی نیست!!!