دلی که شکستیم

امروز که بیگانه و تنها و خیالاتی و مستیم
مــا را گنـــه آنست که معشــــوق پرستیم
گــــــردون که بسوزاند دمـــــادم دل مـــا را
از جرم دلـــــی بود که آن را بشکستـــــیم

 

همین الان... خودم...

/ 1 نظر / 22 بازدید
ساقی

یستادن اجبار کوه است رفتن سرنوشت اب و صبر پاداش ادمی......