گاو نُه من شیرده

تو یه گاو نُه من شیردهی...

1- گاوی... انسان نیستی... حیوونی...

2- بی فایده ای... هرکاری هم می کنی گند می زنی توش...

3- ساده لوحی... فکر می کنی فایده داری، اما نه...

بعد از اون آشغال، یه بار دیگه این جمله رو شنیدم

/ 0 نظر / 22 بازدید