برای تولد لیلا

رخســاره ی خوب تو نکوتـــر، از مــاه قشنــگ روی لیلا

دریـای عمیــق چشـــم هایت، بی شک بود آرزوی لیلا

گردد چو مَــه رُخت «پدیـــدار»، مجنـون برود ز کوی لیلا

عمــر تو بلنـــد و جــاودانه، چون تـــار بلنــد مـــوی لیلا

امــــروز چو بر تو نــام دادند، گشتی به حق آبروی لیلا

فرخنده و شادباش روزت، این روز خوش و نکوی «لیلا»

/ 0 نظر / 23 بازدید