اما چه فایده؟؟

خُلق خوش و نکو... اما چه فایده؟

خندان و خوب رو... اما چه فایده؟

 

همواره با حیا، همواره سر به زیر

در فکر آبرو... اما چه فایده؟

 

خوشبختی تو را، شادی و خنده ات

همواره آرزو... اما چه فایده؟

 

سرشار مهر و عشق، از حسّ ناب پُر

بی حرف و گفتگو... اما چه فایده؟

 

همواره در پی یک یار ماندگار

آخر کجاست؟ کو؟... اما چه فایده؟

/ 0 نظر / 22 بازدید