SMS

«تو مرد هیچی نیستی، نه کار نه عشق نه رفاقت. تو مرد نامردی، مرد ناله و زاری و غشی، مرد پنهانکاری و دروغ و ترسی، مرد تهدید و فحش و داد و بیداد و کتک زدن مظلومایی. تو ظالمی در لباس مظلوم. این اون چیزیه که هستی و همیشه سعی داری از همه حتی از اونی که زاییدتت پنهان کنی.»

...

من اینم... بعد سی و دو سال، این تصویر منه...

لطفاً برای این مطلب کامنت نذارین... چه تأیید و چه تکذیب...

/ 0 نظر / 21 بازدید