مانا

برای تولد مانا...

حروف اول هر مصراع و آخر هر مصراع هم میشه مانا!

...

مست است و بی قرار است، امروز شعرهایم

از روی چون بهــار و از خنده ی تو جانـا

نیکوسـت زادروزت، فرخنــده و همایـون

این روز خوب خرداد، روز قشنگ «مانا»

/ 1 نظر / 22 بازدید
ایمان زمانی

سلام محمود جان مبارکه مانا کیه؟؟